Barion Pixel

impresszum - bitthon Kft.

kedves Vásárló!

A bitthon Kft. (továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett www.bitthon.hu címen lévő weboldalra látogattál.
Kérünk a webhely használata előtt figyelmesen olvasd el ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat tartalmazza a webhely és a rajta szereplő valamennyi anyag használatának szabályait.

A webhelyet üzemeltető Szolgáltató részletes adatai:
Név: bitthon Kft.

Cégjegyzékszám: 08-09-033498

Adószám: 27414918-2-08

Székhely: 9400, Sopron Móricz Zsigmond utca 1-3

E-mail: contact@bitthon.hu

A webhely megnyitásával, valamint az oldalon való böngészéssel elfogadod a webhely használatára vonatozó jelen szabályokat. Ha nem értesz egyet e tájékoztatóban foglaltakkal, kérjük, ne használd a webhelyet.
A weboldalon regisztráló felhasználókra a jelen szabályokon felül a felhasználási feltételek mindenkori szabályai is vonatkoznak.
A felhasználási feltételek és a jelen tájékoztató nem ismerete nem mentesít a felelősség alól. Ezeket a szabályokat a Szolgáltató is kötelezőnek ismeri el magára nézve.
Tájékoztatunk, hogy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót és a felhasználási feltételeket bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa, amely módosításokat és új feltételeket ugyanezen a honlapon teszi közzé. Kérjük, időnként olvasd el a jogi nyilatkozatot, hogy biztosan értesülj az esetleges változásokról!

adatkezelési tájékoztató

A honlap látogatásával egyidejűleg adatot is szolgáltatsz a Szolgáltató részére. Ez az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok kitöltésével történik. Tájékoztatunk, hogy a webhelyen keresztül megadott személyes adatok (név, e-mail cím stb.) kezelése az adatvédelmi szabályokkal és az Adatkezelési Tájékoztatóval teljes összhangban történik. Mielőtt bárminemű adatot a rendelkezésünkre bocsátasz, kérünk figyelmesen olvasd el az Adatkezelési Tájékoztatónkat. Az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza a honlap használata során keletkező sütikre vonatkozó információkat is.

tartalom

A webhelyünket a lehető legnagyobb gondossággal üzemeltetjük, mindazonáltal az itt szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A Szolgáltató, bár megtesz minden tőle elvárhatót, nem tudja garantálni a honlapon elérhető tartalmak helyességét, naprakészségét, teljességét, pontosságát. Önmagukban a webhelyen elhelyezett információk nem szolgálhatnak semmilyen döntés vagy intézkedés alapjául.

 

linkek

 

A webhely különböző kapcsolódási pontot (linket) is tartalmazhat, amely más szolgáltatók által üzemeltetett weboldalakra vezethetnek. Tájékoztatunk, hogy más szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért, más weboldalakon elhelyezett információkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A linkek elhelyezése nem minősül az ott megjelenő információk és szolgáltatások támogatásának vagy ajánlásának.

 

szerzői jogok

 

A weboldal tartalma (pl. cikkek, illusztrációk, hanganyagok, szoftverek, a weboldal kialakítása, forráskódja, domain neve; továbbiakban együtt: „Adatok”) – ellenkező megjelölés hiányában – a Szolgáltató szellemi alkotásai, amelyek szerzői jogi, szabadalmi és védjegyoltalmi jogszabályok védelme alatt állnak, vagy a megfelelő jogosult tulajdonos engedélyével kerültek felhasználásra. A webhelyen szereplő Adatok módosítása, átírása, újraközlése, előadása, nyilvános felhasználása, terjesztése, kereskedelmi célzatú felhasználása csak a Szolgáltató előzetes engedélyével lehetséges.
A Szolgáltató kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül, jelen nyilatkozattal hozzájárul ahhoz, hogy magánszemély felhasználók saját, kizárólagos személyes használatukra a weboldal tartalmát, a saját eszközükön tárolják, megosszák, azt kinyomtassák, egyéb módon többszörözzék.

 

felelősség korlátozása

 

Figyelemmel arra, hogy az internet egy nyílt hálózat, a Szolgáltató kizár minden felelősséget az elektronikus formában továbbított üzenetek, információk megsemmisülése, késése, vagy bármely egyéb hibája tekintetében.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a webhely hibájából, használhatatlanságából, rendszerhibából, nem megfelelő működésből, meghibásodásból eredő károkért.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget az eszközöd nem megfelelő védelméből származó rosszindulatú programok vagy vírusok által okozott támadások, víruskárok, adatlopás, adatvesztés vagy az adatok megváltoztatása következtében keletkező károkért.
A Szolgáltató minden felelősséget kizár az általad megadott adatok helytelensége, illetve valóságnak nem megfelelőségéből eredő károkért.
A Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig kizár minden felelősséget a webhely használatából közvetve vagy közvetlenül eredő mindennemű kárért, hátrányért és hibáért.

megadott információk

Amennyiben önként adatot szolgáltatsz a Szolgáltatónak a weboldalon keresztül, az adatok beküldésével egyidejűleg hozzájárulsz ahhoz, hogy azokon a Szolgáltató ellenérték nélküli felhasználási jogot szerezzen és saját belátása szerint – az Adatkezelési tájékoztató szabályainak keretei között – felhasználhassa, valamint kijelented, hogy a beküldött anyag felhasználása nem sérti más személyek jogait. Az adatok megadása során köteles vagy helyes és a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatni.
A beküldött adatokat a Szolgáltató nem ellenőrzi, így semmilyen felelősséget nem vállal az információk helyességért. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármilyen információt bármikor, előzetes értesítés nélkül, saját belátása szerint szerkesszen vagy eltávolítson a webhelyről.